PLAY

kr 360,00

Kunstbok med abstrakte naturfotografier.

Category:

Description

Boken er en komposisjon. Den er komponert som et stykke musikk. Visuell musikk. Lars Andreas Dybvik har valgt bilder og layout for å bygge dynamikk fra perm til perm. Lik en komponist gjør når musikk lages. Noen sekvenser er rolige, andre er mer adrenalinfylte. Boken følger ikke en tradisjonell sekvens av bilder etter årstider, geografi, farger eller lignende. Bildene er håndplukket for å harmonere eller utfordre hverandre. I en sekvens gir de større mening, mot hva hvert enkelt bilde gjør selvstendig. Prosjektet dytter den tradisjonelle naturfotosjangeren litt i kantene. Både gjennom bildekomposisjon, fotograferingsteknikk og sammensetting av bildene i boken. Nye landskap tegnes der du selv kan finne musikken.

Kunsthistoriker Gustav Svihus Borgersen har skrevet forordet, og reflekterer der over forskjeller og likheter mellom musikk og bilde. Fotografi utfolder seg i rom, musikk i tid. Teoretisk en umulig kobling, likevel med klare likheter som utfyller og forsterker hverandre.

Boken er tilgjengelig i to versjoner.

Standard edition
Opplag 440
Sider 96
Format 25×30 liggende
NOK360 / €39
Frakt i Norge NOK145
Frakt Europa NOK145

Limited edition UTSOGT
Opplag 60
Sider 96
Format 25×30 liggende
Nummerert og signert
Unikt smussomslag
Fine art print 12×12 cm, signert
NOK495 / €52
Frakt i Norge NOK145
Frakt Europa NOK145

 

ENGLISH:

Nature photographer Lars Andreas Dybvik/NN is publishing his first “coffee-table” book. PLAY is a photography book in the world of visual abstractions and music.

The book is a composition. It is composed like a piece of music, visual music. Lars Andreas Dybvik has chosen images and layout to create a dynamic travel from start to end. Just like a composer when creating music. Some sequences are calm, others more dynamic. The book is not following a traditional path, sectioned by seasons of the year or geography. Every image is carefully picked because it creates harmony, or disharmony, with its adjacent photographs. And hopefully creates a greater and more interesting whole, than each image would alone. The project is at the same time partly challenging the traditional nature photography book. By composition, technique, and layout, new landscapes are created. For you to interpret. For you to find the music within.

Art historian Gustav Svihus Borgersen has written the foreword. There he reflects over the differences and similarities between music and picture. Photography unfolds in space, music in time. Theoretically a dead-end. Still there are similarities that can complement and reinforce the two.

The book is available in two editions.

Standard edition
440 ex
96 pages
Format 25×30 landscape
NOK360 / €39
Shipping in Norway NOK145
Shipping in Europe NOK145

Limited edition SOLD OUT
60 ex
96 pages
Format 25×30 landscape
Numbered and signed
Unique dust jacket
Fine art print 12×12 cm, signed
NOK495 / €52
Shipping in Norway NOK145
Shipping in Europe NOK145